Inget område för kvalster!

En människa släpper ifrån sig ca 1,5gram hudavlagringar varje dag och det mesta av det hamnar i sängen.
Detta är kvalstrets basföda. På grund av vibrationerna i det djuprengörande munstycket dras kvalster,
kvalsteravföring, hudavlagringar och damm upp till ytan av madrassen där detta tas bort.
Nu kan du koppla av i sömnen i din rengjorda säng!

 

 

Klipp om mattpiskan: