พื้นที่ปลอดโรคภูมิแพ้!

 
 
การระคายเคืองเกสรดอกไม้ของตาและจมูกของคนจำนวนมาก

 

ไรและอุจจาระไรมักจะทำให้เกิดอาการแพ้

คำอธิบายของโรคภูมิแพ้ฝุ่นบ้าน คือมีอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไวและมีปฏิกิริยาอาการโรคภูมิแพ้ต่อสารอันตรายที่รวมตัวกัน และ/หรือมากกว่าการผสมผสานของสารเคมี เชื้อแบคทีเรีย มูลของไรฝุ่น และสารอันตรายอื่นๆ ซึ่งสะสมอยู่ในฝุ่นบ้าน และนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายจำนวนมากในรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพของคนเรา ดังนั้นอาการต่อไปนี้ที่อาจเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ : โรคโพรงจมูกอักเสบอย่างต่อเนื่องจากภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้ทางดวงตา ตาบวมและน้ำตาไหล เจ็บคอ อาการคันที่หู คัดจมูก หรือจมูกบวม หรือคอบวม รวมทั้งอาการเฉียบพลันของโรคหอบหืด เช่น อาการไอเรื้อรังในเวลากลางคืน

ถ้าเป็นโรคโพรงจมูกอักเสบมาเป็นเวลาหลายปี ในท้ายที่สุดอาจกลายมาเป็นโรคหอบหืดได้ ปฏิกิริยาอาการนี้ เป็นของระบบโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งอาการปฏิกิริยาภูมิแพ้นี้เรียกว่า ภูมิแพ้ประเภทที่ 1 (ภาวะภูมิไวเกินที่เกิดอาการของโรคภายหลังได้รับแอนติเจนเป็นเวลานาที-ชั่วโมง และสามารถถ่ายทอดภาวะนี้จากคนป่วยไปสู่คนปกติได้ด้วยซีรั่ม) มันไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยฝุ่นบ้าน แต่มันเกิดจาก มูลของตัวไรฝุ่นที่อาศัยอยู่ในฝุ่นบ้านนั่นเอง ซึ่งเรียกว่า สิ่งที่ผู้ป่วยแพ้ประเภทที่ 1 ซึ่งอาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในบ้าน ไรฝุ่นที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยเฉพาะ Dermatophagoides pteronyssinus (DP) และ Dermatophagoides farina (DF) ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายาก ต้องใช้กล้องขยายส่องดู และมันจะกินสะเก็ดผิวหนัง ขี้ไคลกับรังแคเป็นอาหาร (ตัวกิน/กัดผิวหนัง) ซึ่งมีอยู่ในมนุษย์เฉลี่ยวันละ 1.5 กรัมต่อวัน

 

ดังนั้นคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคนี้จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้นี้
วางใจได้DELPHINสามารถเอาสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ และไรฝุ่นออกจากอากาศ พื้นผิวต่างๆ รวมทั้งจากที่นอน/เครื่องนอน

 

กรุณาขอรายละเอียดโบรชัวร์ของเราได้แล้ววันนี้